Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Amaç
 Öğrencilerimizin millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerleri benimsemelerine,
koruyup geliştirmelerine katkıda bulunmak,
 Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onların bilimsel, sanatsal,
bireysel ve sosyal gelişmelerine destek vermek, özgüvenlerini artırmak,
 Okul kültürüne katkı sunmak ve öğrencilerimizin okula aidiyet duygularını geliştirmek,
 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile din, ahlak ve değerler alanındaki (Kur’an-ı
Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler) seçmeli derslerdeki bireysel ve
sosyal başarılara katkı vermek,
 Öğretmenlerimizin eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örnekleri arttırmalarını,
geliştirmelerini ve bu alandaki tecrübelerini meslektaşları ile paylaşmalarını
sağlamak,
 Okullarımızdaki benzer çalışmaları daha sistematik hâle getirmek ve uygulama
birlikteliği sağlamak

Amaç
 Öğrencilerimizin millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerleri benimsemelerine,
koruyup geliştirmelerine katkıda bulunmak,
 Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onların bilimsel, sanatsal,
bireysel ve sosyal gelişmelerine destek vermek, özgüvenlerini artırmak,
 Okul kültürüne katkı sunmak ve öğrencilerimizin okula aidiyet duygularını geliştirmek,
 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile din, ahlak ve değerler alanındaki (Kur’an-ı
Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler) seçmeli derslerdeki bireysel ve
sosyal başarılara katkı vermek,
 Öğretmenlerimizin eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örnekleri arttırmalarını,
geliştirmelerini ve bu alandaki tecrübelerini meslektaşları ile paylaşmalarını
sağlamak,
 Okullarımızdaki benzer çalışmaları daha sistematik hâle getirmek ve uygulama
birlikteliği sağlamak

http://dinogretimi.meb.gov.tr/kilavuz/DKABEtkinlikleri_2018Subat.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/etkinlik/40Ayet/40Ayet1.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/etkinlik/40Ayet/40Ayet2.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/etkinlik/40Ayet/40Ayet3.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/etkinlik/40Hadis/40HadisLise.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/etkinlik/40Atasozu/OsmanlicaAtasozleriKitabi.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/etkinlik/MevlidiNebi/OrnekMevlidiNebi.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/hizmetici/TashihiHuruf/TashihiHurufProgram1.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/hizmetici/TashihiHuruf/TashihiHurufProgram2.pdf

http://dinogretimi.meb.gov.tr/hizmetici/TashihiHuruf/TashihiHurufProgram3.pdf