Ulusal Eğitim Araştırmaları Öğretmenler Sempozyumu (9-10 Mart 2018, Ankara)

SEMPOZYUMUN AMACI

• Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
• Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin akademik çalışmalardan elde ettikleri bilgi ve tecrübelerin paylaşımını sağlamak.
• Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim alanında karşılaşılan sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak.
• Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün politika ve stratejilerine katkı sağlayacak araştırmalara destek olmak.
• Din öğretimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak, bu çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.
• Eğitim alanındaki konuların (öğretmenlerin mesleki gelişimleri; öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve kişisel gelişimleri; öğretim programları ve materyalleri, ders kitapları, ölçme ve değerlendirme; eğitim ve öğretim ortamları, okulun çevresi ile olan iletişimi, okul yönetimi, kurum kültürü vb.) bilimsel yöntemler ile araştırılmasını sağlamak ve eğitimin niteliğini geliştirmek.