Ortaöğretim TDB(İslam-2) Programı 2018

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28.
maddesinin 6. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince güncellenen
Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam1- 2)Oğretim Programı’
 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde 2018120191731518-TDB Ortaogretim (20.01.2018)