Ortaöğretim Peygamberimizin Hayatı Programı 2018

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
28. maddesinin 6. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince  güncellenen
Ortaöğretim
Peygamberimizin Hayatı Dersi
(9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim