Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrtim Programı 2018

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
652 sayılı Mill
î
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28. maddesinin 6. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince Başkanlıkça güncellenen
Ortaöğretim
Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9
12. Sınıflar) Öğretim Programı’